Petycja do Sejmu w sprawie wprowadzenia zakazu utrzymywania psów na łańcuchach


Uwaga – petycja wymaga potwierdzenia emailowego ( tak by była wiarygodna ) – prosimy o kliknięcie linku potwierdzającego autentyczność.
Przy niektórych kontach pocztowych wiadomość może wylądować w spamie.

Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu utrzymywania psów na łańcuchach

  

Do: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Ja, niżej podpisany, domagam się od ustawodawcy podjęcia działań na rzecz wprowadzenia ustawowego zakazu trzymania psów na łańcuchach.

Uważam to za praktykę niehumanitarną i barbarzyńską, która nie przystaje do wymogów cywilizacyjnych nowoczesnych państw. Należy przy tym podkreślić, że są one całkowicie zakazane w wielu stanach USA, a także w Europie m.in. na Węgrzech, w Austrii.

Zachowanie takie prowadzi do spaczenia psychiki zwierzęcia, może wywoływać patologiczną agresję i sprawia, że zwierzę staje się niebezpieczne dla ludzi i innych zwierząt.

Tym samym, celowe jest całkowite zakazanie podobnych zachowań i przewidzenie odpowiednich sankcji za naruszanie takiego zakazu.

**twój podpis**

36,330 signatures = 36% cel
0
100,000

Podziel się informacją ze znajomymi:

   

W pracach dotyczących nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt będziemy walczyć o wprowadzenie zapisu zamiany łańcuchów na jak największe kojce. Wielkość tych kojców będzie ustalana podczas prac w sejmie.

Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu utrzymywania psów na łańcuchach.

Treść petycji:
„Do: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Ja, niżej podpisany, domagam się od ustawodawcy podjęcia działań na rzecz wprowadzenia ustawowego zakazu trzymania psów na łańcuchach.

Uważam to za praktykę niehumanitarną i barbarzyńską, która nie przystaje do wymogów cywilizacyjnych nowoczesnych państw. Należy przy tym podkreślić, że są one całkowicie zakazane w wielu stanach USA, a także w Europie m.in. na Węgrzech, w Austrii.

Zachowanie takie prowadzi do spaczenia psychiki zwierzęcia, może wywoływać patologiczną agresję i sprawia, że zwierzę staje się niebezpieczne dla ludzi i innych zwierząt.

Tym samym, celowe jest całkowite zakazanie podobnych zachowań i przewidzenie odpowiednich sankcji za naruszanie takiego zakazu.

[Twój podpis]”

Comments are closed.